רקע

ק' לקתה בתסמונת פיברומיאלגיה וכתוצאה מכך איבדה את כושר עבודתה. חברת הביטוח, אצלה בוטחה ק' בביטוח אובדן כושר עבודה, סירבה לשלם את התגמולים המגיעים בטענה  כי ק' העלימה בכוונת מרמה, טרם קבלתה לביטוח, בעיות בריאותיות שונות שמהן סבלה, שחלקן הינן תופעות ידועות של פיברומיאלגיה. חברת הביטוח טענה כי לו ידעה על בעיות בריאותיות אלו בטרם קיבלה את ק' לביטוח, לא הייתה מבטחת אותה כלל ולפיכך ביטלה את הפוליסה.

ההישג הכספי

בעקבות ייצוגנו שילמה חברת הביטוח לק' סכום של 1,100,000 ₪.