ביטוח אובדן כושר עבודה

משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות מכוח פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה. הכוונה לפוליסות המקנות כיסוי וזכות לתשלום סכום קבוע, במקרה שעקב מצב רפואי (מחלה או תאונה) איבד המבוטח את כושרו לעבוד.

אובדן כושר עבודה מוביל למצוקה קשה

אין צורך להכביר מילים ביחס למצוקה הקשה שנגרמת לאדם שאיבד את כושרו לעבוד. לא זו בלבד שעל אדם כזה להתמודד עם מכאוביו וחוליו, אלא שנגזר עליו לדאוג למקורות פרנסה לו ולמשפחתו.

סירוב חברת הביטוח לשלם את הפיצוי החודשי במצב זה עשוי להיות קשה מנשוא, בפרט כשמדובר במצב רפואי מתמשך, ולא ברור מתי, אם בכלל, יוכל האדם לשוב לעבודתו.

גם בביטוחים מסוג זה, לא בוחלות חברות הביטוח בדחיית התביעות. טענה רווחת המועלית, באופן כמעט אוטומטי, הינה כי המבוטח כשיר לעבוד, ולו באופן חלקי. בנוסף, במרבית הפוליסות, תנאי לתשלום הינו כי המבוטח איבד את הכושר לעבוד לא רק במקצוע שלו, אלא בכל עיסוק סביר אחר בהתאם לניסיונו, השכלתו והכשרתו. חברות הביטוח מנצלות זאת וטוענות כי, גם אם המבוטח לא מסוגל לעבוד במקצוע בו עבד לפני שחלה או נפצע, הוא עדיין יכול לעסוק בעבודה אחרת (למשל, עבודה משרדית).

פנייה לייעוץ משפטי בשלב מוקדם מגדילה את סיכויי ההצלחה

אנו מייצגים מבוטחים כבר מן השלב הראשון של הפנייה לחברת הביטוח, ניסוח טופס התביעה והדרכת המבוטח להשגת המסמכים הנדרשים לביסוס התביעה באופן מיטבי. במקרים שבהם נדחית דרישת המבוטח ואין מנוס מהגשת תביעה לבית המשפט, אנו דואגים להפנות את הלקוח למומחים הרלבנטים, בהתאם למצב הרפואי, לצורך קבלת חוות דעת. חשוב להדגיש שאין מדובר בעניין של מה בכך או בהליך טכני.

פעמים רבות פונים מבוטחים לקבל חוות דעת רפואית, משלמים אלפי שקלים בעבור שירות זה, אך בסופו של יום אין בחוות הדעת כדי לסייע להם, מכיוון שהיא לא נערכה בהתייחסות לקריטריונים של חברת הביטוח. מכאן נובעת החשיבות של קבלת ייעוץ משפטי עוד בשלב המוקדם  של איתור המומחים וזיהוי הנושאים החייבים להיכלל במסגרת חוות הדעת.

פנו אלינו לייעוץ משפטי מקצועי וממוקד כבר בשלב שבו מתעוררת השאלה של אובדן כושר העבודה. מבוטחים רבים מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה בשל טעויות שנעשו על ידיהם בתום-לב ואשר קשה מאוד לתקן בדיעבד.