המקצועיות של משרדנו זכתה להכרה רחבה. עורך דין אלי לוטן, המרכז את תחום הביטוח במשרד, משמש, שנים רבות, כמגשר מומחה מטעם בית המשפט ביישוב תביעות ביטוח.

האם פוליסות ביטוח חיים יגנו עלינו ועל יקירנו בעת צרה?

"פוליסת ביטוח חיים" היא שם כולל למספר סוגי פוליסות. פוליסת ביטוח חיים "בסיסית" הינה פוליסה מכוחה זכאים מוטבים לתגמולי ביטוח במקרה של מות המבוטח (נקראות גם "פוליסות למקרה מוות" או "ריסק").

פוליסות לביטוח חיים נפוצות מאוד בהקשר של נטילת משכנתאות. רוכשי דירות רבים נאלצים ליטול הלוואה לשם מימון רכישת הדירה והבנק דורש מהם לערוך ביטוח חיים למשכנתא כתנאי לקבלת המימון. במסגרת הפוליסה מתחייבת חברת הביטוח לשלם לבנק את יתרת ההלוואה שטרם נפרעה במקרה שבו הלווה (או אחד הלווים) הולך לעולמו.

טענות שונות ומטרה אחת – להתחמק מתשלום תגמולים עפ"י החוק

ברגע האמת, כאשר מוטב פונה להפעיל את הפוליסה, פעמים רבות חברות הביטוח דוחות את פנייתו. גם בתחום ביטוחי המשכנתא, כמו בתביעות ביטוח בתחומים רבים אחרים, מערימות חברות הביטוח קשיים על התובעים, שהינם, בדרך כלל, קרוביהם של המבוטחים. רבים מהם מוצאים עצמם לבדם, קורסים תחת עול ההחזר הכספי של ההלוואה לבנק, שעה שחברת הביטוח מתנערת מחובתה לסלק את המשכנתא בטענות שונות.

להבדיל מתחומי ביטוח אחרים, שבהם אנו נתקלים בטענות דחייה רבות ומגוונות, משמדובר בביטוח חיים, הטענות שמעלות חברות הביטוח הינן מצומצמות יותר. טענת הדחייה הנפוצה ביותר תהא אי גילוי מצב רפואי על-ידי המנוח, בעת רכישת הפוליסה. טענות נוספות עשויות להתייחס לחריגים בפוליסה, אי תשלום פרמייה וכד'. במהלך השנים צבר צוות משרדנו ניסיון בניהול תביעות נגד חברות ביטוח בנושא ביטוח חיים, לרבות ביטוח משכנתא, והתמודד בהצלחה, עם כל אחת מן הטענות הללו.

עם פניית לקוח למשרדנו, אנו בודקים את תנאי הפוליסה ואת החומר הרפואי ועל סמך בדיקה זו מגבשים אסטרטגיה לניהול התיק. כך, למשל, אם נגלה שהמנוח אכן לא ציין עניין רפואי כלשהו, כטענת חברת הביטוח, אין פירוש הדבר שנמליץ ללקוח להרים ידיים. גם במקרים כגון אלה, עדיין עשויה להתגלות זכאות לכספי הביטוח, למשל כאשר לא מדובר בעניין מהותי, או כאשר יש צורך להתחשב בנסיבות החתימה על הצעת הביטוח וכיוצא באלה.

מאבקו של הפרט בחברות הביטוח – מייאש, מאבקם של עורכי הדין – נושא פירות

מוות של קרוב משפחה, בדרך כלל בן הזוג, הוא אירוע משברי וטראומטי, המלווה לעיתים בדאגות כלכליות מטרידות. אם אתם חווים אובדן ובנוסף קורסים תחת עול תשלומי המשכנתא בשל התנערות חברת הביטוח, אל תוותרו על זכויותיכם מתוך מחשבה שלא יהיה בכוחכם להתמודד עם גופי ענק "משופשפים" אלו.

צרו עמנו קשר ותנו לנו לסייע לכם לעבור את התקופה הקשה הזו בידיים מקצועיות, אמינות, ומחויבות.

בפנייתכם אלינו, ילווה אתכם עורך דין מקצועי, אמין ומסור הבקיא בתחום דיני הביטוח, שיוביל את התהליך ויצליח, מתוקף מומחיותו להתמודד עם חברת הביטוח בדרך הטובה ביותר ולממש את מלוא הזכויות המגיעות לכם מכוח פוליסות הביטוח.

ליכולות ניהול משא ומתן וגיבוש אסטרטגיה נכונה של הליך התביעה חשיבות רבה – קרוב ל-100% מהליכי התביעה המוגשים לבית המשפט בענייני ביטוח בכלל, ובענייני ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה בפרט, מסתיימים בהסדרי פשרה.

בשל תקופת ההתיישנות המקוצרת של תביעות ביטוח – 3 שנים בלבד ממועד הפטירה, רצוי לפנות לייעוץ משפטי סמוך למועד קבלת עמדת חברת הביטוח.