משרדנו מייצג מבוטחים המעוניינים למצות את הזכויות המגיעות להם מהמוסד לביטוח לאומי, ואותם אנו מלווים בכל שלבי הטיפול: ניסוח התביעה והצטיידות במסמכים נדרשים, לווי וייצוג בפני הוועדות הרפואיות, הגשת ערר וייצוג בפני ועדות לעררים, ייצוג בפני בתי הדין לעבודה הן בתביעות הכרה והן בערעורים על החלטות של ועדות המוסד.

משרדנו היה מן החלוצים שהחלו לייצג מבוטחים בפני המוסד לביטוח לאומי, לאחר שבמשך עשרות שנים היה נהוג שעורך הדין מייצג בהליכים בבית משפט ואילו בהליכים שמול המוסד לביטוח לאומי, הלקוח מטפל בעצמו – מצב שפגע בתוצאות שהשיג הלקוח וביעילות ההליכים המשפטיים שהוביל עורך הדין.

מדוע קשה לאזרח לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי?

המוסד לביטוח לאומי הנו הגוף האחראי על הביטחון הסוציאלי שלנו ותפקידו לסייע לנו בשעת צרה. אבל, מכיוון שקיימים גם אנשים הפונים למוסד בתביעות סרק, אימץ המוסד לביטוח לאומי מדיניות חשדנית גורפת, ולעיתים נראה כאילו הוא רואה ברוב הפונים לעזרתו רמאים בפוטנציה המנסים "לשדוד" את הקופה הציבורית. וכך, במקום שהמוסד לביטוח לאומי יעזור לפונים אליו, במקרים רבים הוא נלחם בהם ומערים עליהם קשיים.

פנייה עצמאית לביטוח לאומי, ללא לווי עורך דין מתמחה, אינה מומלצת

ההליך המשפטי מול המוסד לביטוח לאומי מצריך הבנה ומומחיות. לעיתים קרובות אנו נתקלים במקרים שבהם מבוטחים פנו למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבלת זכויות, המגיעות להם, ונדחו ללא הצדקה. גם תביעות שמתקבלות, מסתיימות בתוצאות שאינן משקפות את המצב האמיתי – למשל, בקביעה של אחוזי נכות נמוכים, הפוגעים דרמטית בזכויות הכספיות של המבוטח. ראו מאמר על זכויות נפגעי עבודה ומאמר על נכות כללית.

ניהול נכון ומקצועי של התביעה מול המוסד לביטוח לאומי, באמצעותנו, מגדיל, משמעותית, את סיכויי ההצלחה בתביעה, ואת הסיכוי להשיג תוצאות מיטביות המשקפות את מצבם האמיתי של הפונים. אם התוצאות שהשגתם באופן עצמאי בפנייה לביטוח הלאומי לא מספקות אתכם, צרו עמנו קשר ונקל עליכם את המאבק הצודק.