רקע

בני זוג רכשו פוליסה לביטוח חיים, לצורך הלוואה מובטחת במשכנתא.. כעבר זמן מה נהרג הבעל בתאונה, בשעה שאף אחד מתשלומי הפרמיה החודשיים לא שולם. בעת מותו עמד סכום החוב לבנק על סך של יותר מ- 600,000 ₪. חברת הביטוח סירבה לשלם בטענה כי הפוליסה לא בתוקף עקב אי תשלום הפרמיה.

ההישג הכספי

החוב לבנק שולם על ידי חברת הביטוח והאלמנה לא נדרשה עוד לשלם את המשכנתא.