למשרדנו ניסיון רב בייצוג מבוטחים בתביעות לפי פוליסות נכות מתאונה. כאשר מגיע אלינו אדם שנפגע בתאונה, אנו עורכים בדיקה של פוליסות הביטוח שברשותו על מנת לראות האם יש כיסוי לנכות מתאונה ולבחון מהם התנאים המצוינים בפוליסה. אנו מטפלים בתביעה כבר מן השלב הראשון של ניסוח דרישת התשלום הראשונה, צירוף המסמכים המתאימים והוכחת שעור הנכות.

ביטוח נכות – נכות תמידית עקב תאונה

פוליסה לביטוח נכות מעניקה כיסוי במקרה שבו עקב תאונה נגרמה למבוטח נכות תמידית קבועה. על פי פוליסות מסוג זה זכאי המבוטח לתשלום חד פעמי בסכום הנקוב בפוליסה, או במקרה של נכות חלקית, לתשלום חלק יחסי מסכום הביטוח.

מדובר בביטוח שעשוי להיות חלק מפוליסה לביטוח חיים, חלק מפוליסת ביטוח תאונות אישיות או פוליסת ביטוח נפרדת. כך, למשל, כל תלמיד במערכת החינוך במדינת ישראל מבוטח בביטוח המעניק כיסוי שאינו מוגבל רק לתאונות שמתרחשות במהלך יום הלימודים או בשטח המוסד החינוכי.

תקופת ההתיישנות – נושא חשוב שיש להביא בחשבון

על פי החוק בישראל, תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח הינה 3 שנים בלבד, זאת לעומת תקופת ההתיישנות "הרגילה" שהינה בת 7 שנים. לכן, יש לפעול במהירות ולא לאבד זמן, על מנת שהזכות לתבוע לא תאבד. גם אם אדם שנפצע בתאונה עובר טיפולים, ניתוחים והליכי שיקום שונים, ורק בחלוף זמן רב מצבו מתייצב, חשוב לזכור כי המועד הקובע לתחילת מניין תקופת ההתיישנות הינו יום התאונה ולא יום התייצבות המצב הרפואי.

האומנם נכות הוא מקרה פשוט להוכחה?

על אף שמדובר, לכאורה, במקרה פשוט ומרגע שמבוטח נפגע בתאונה ונגרמה לו פציעה משמעותית הוא זכאי לקבל תשלומים, בפועל חברות הביטוח מנסות לחמוק מתשלום בדרכים שונות ויצירתיות. כך, למשל הן מערערות על עצם קרות התאונה (אם, למשל, מדובר במעידה של המבוטח ללא עדים), על הקשר הסיבתי בין הנכות לתאונה או על עצם היוותרות נכות קבועה ושיעורה.

פנייה לעורך דין מקצועי תסייע לכם לממש את מלוא הזכויות המגיעות לכם מכוח פוליסות הביטוח.