רקע

י' הצטרף לתוכנית ביטוח סיעוד של קופת החולים בה היה חבר. בעת הצטרפותו, הודיע י' לחברת הביטוח כי הוא לוקה במחלה כרונית. בנסיבות אלה, החריגה חברת הביטוח את מחלתו של י' מהכיסוי הביטוחי, כך שהיקלעותו למצב סיעודי הנובע מהמחלה הכרונית לא תזכה אותו בתגמולי ביטוח. בחלוף השנים אירעה לי' תאונה, שבעקבותיה הפך י' לסיעודי ונאלץ להיעזר בשירותי מטפל לצורך פעולות יומיומיות שגרתיות. י' הגיש תביעה לחברת הביטוח וזו טענה כי י' הפך לסיעודי בשל התדרדרות במחלה, שמלכתחילה הוחרגה מן הפוליסה, וכי היא פטורה מתשלום ודחתה את התביעה.

ההליך המשפטי

משפחתו של י' פנתה אל משרדנו על מנת שנייצגו בתביעה מול חברת הביטוח.

ההישג הכספי

בעקבות טיפולנו שילמה חברת הביטוח לי' פיצויים בגובה מלוא התגמולים שתבע.