משרדנו מתמחה במתן טיפול משפטי מקיף בתביעות לתשלום פנסיית נכות וסיוע לעמיתים רבים לקבל את מלוא הזכויות המגיעות להם מקרנות הפנסיה. השירות המשפטי שמספק משרדנו ניתן מהשלבים הראשוניים טרם הפנייה לקרן הפנסיה והוא כולל ייעוץ, הכנה וייצוג בוועדות הרפואיות של קרנות הפנסיה ובמידת הצורך, גם בייצוג בהליכי ערעור בבתי הדין לעבודה.

כאשר מגיע למשרדנו אדם שנפצע בתאונה או חלה במחלה, אנו עורכים בדיקה של פוליסות הביטוח וקרנות הפנסיה שבבעלותו. כיום, לאור החובה המוטלת על מעביד לרכוש עבור עובדו ביטוח פנסיוני, מדובר בביטוח נפוץ ביותר. במקרה שמתברר כי לאותו אדם אכן יש זכאות לפנסיית נכות, נספק לו את הייצוג הנדרש לצורך קבלת הפנסיה החודשית.

רבים אינם מודעים לזכותם לקבל קצבה חודשית קבועה מקרן הפנסיה

במסגרת עבודתנו אנו פוגשים, לא אחת, לקוחות אשר כלל אינם מודעים לכך שמצבם הרפואי והתפקודי יכול לזכות אותם בתשלום קצבה חודשית מקרן הפנסיה, אליה הפקידו מדי חודש כספים. מדובר באנשים המבוטחים במסגרת קרן פנסיה מקיפה, אשר בה, קיימים גם כיסויים למקרה מוות ונכות.

ההגדרה לזכאות קצבת נכות בעייתית וקרנות הפנסיה מנצלות זאת

קצבת הנכות משולמת לעמית שיכולתו לעבוד נפגעה בטרם הגיע לגיל הפרישה ושהוכר כנכה – כלומר, לפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע בעקבות מצב בריאותו, והוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו או ניסיונו.

מדוע הגדרה זו בעייתית? מפני שהיא מאפשרת לקרן הפנסיה לחמוק מתשלום פנסיית נכות, בטענה לפיה, העובד יכול לעבוד כיום בעבודה אחרת, לאור רקע רלבנטי שיש לו בתחום אחר, קלוש ככל שיהיה.

ואכן, קרנות הפנסיה מרבות לדחות תביעות לתשלום פנסיית נכות בטענה כי מצבם של העמיתים אינו עונה על הגדרתן את מקרה הנכות, או עונה על ההגדרה באופן חלקי ומשלמת לעמית, חרף מצבו הבריאותי, פנסיית נכות חלקית בלבד.

קביעת הנכות נעשית על ידי ועדות רפואיות

הקביעה, לפיה עמית הינו נכה, נעשית על ידי רופא מטעם קרן הפנסיה או ועדה רפואית שהרכבה נקבע על ידי קרן הפנסיה. במידה והתובע מגיש ערעור על החלטת הועדה, תתכנס ועדה רפואית לעררים בהרכב מורחב של שלושה רופאים. מדובר בקביעה רפואית שבתי הדין לעבודה נמנעים מלהתערב בה ולכן האפשרויות שעומדות בפני התובע לשנותה מצומצמות ביותר.

היערכות מקדימה לוועדות הרפואיות הכרחית!

לקראת הועדות הרפואיות נדרשת היערכות מתאימה מבעוד מועד. קיימת חשיבות להבנת סדרי עבודתן של קרנות הפנסיה והועדות הרפואיות; בחינת האפשרויות העומדות בפני העמית לשם מיצוי אופטימאלי של זכויותיו והצטיידות במסמכים מתאימים. רצוי מאוד להתחיל בהיערכות זו עוד בטרם הוגשה התביעה ולהימנע מראש מסרבול מיותר של ההליך וחמור מכך – מביצוע טעויות שהנן, לא אחת, בלתי הפיכות.
פנו אלינו לקבלת סיוע משפטי על ידי עורך דין מקצועי הבקיא בתחום והגדילו סיכויכם לקביעת נכות התואמת את מצבכם הרפואי.