רקע

י', בעליה של חברת אוטובוסים פרטית, ביטח את אחד האוטובוסים שבבעלות החברה בפוליסה לביטוח רכב (מקיף). ימים ספורים לאחר עריכת הביטוח, עוד בטרם הומצאה לידיו הפוליסה, נגנב האוטובוס. שמאי/חוקר שנשלח מטעם חברת הביטוח, הציג בפני י' את תנאי הפוליסה ווידא עמו שאכן תנאי המיגון המצוינים בפוליסה הם אלה שהיו בפועל באוטובוס. זמן קצר לאחר מכן הודיעה חברת הביטוח שדחתה את התביעה וצירפה פוליסה אשר, להפתעתו של י', כללה דרישה לאמצעי מיגון שונים מאלה שהיו מותקנים באוטובוס.

בשלב זה התעורר החדש כי הפוליסה שהומצאה לידיו של י', אינה הפוליסה המקורית וכי היא שונתה כדי להצדיק את דחיית התביעה והוא פנה למשרדנו.

ההליך המשפטי

בצעד יוצא דופן הוגשה על ידינו לבית המשפט בקשה למתן צו מיוחד, בדומה לצו חיפוש בהליך פלילי. ההליך נעשה בסודיות מלאה, ללא ידיעתה של חברת הביטוח. כשהצו בידנו, פנינו למשרדי חברת הביטוח וכך "תפסנו" את הפוליסה המקורית. התברר שחשדו של י' אכן היה מבוסס וכי הפוליסה זויפה ע"י חברת הביטוח, ותנאיה שונו טרם המצאתה לידיו של י',  במטרה להתחמק מתשלום התגמולים המגיעים לו.

לו הייתה מוגשת תביעה במסלול רגיל, סביר להניח כי חברת הביטוח הייתה מתכחשת לטענה בדבר קיומה של פוליסה קודמת ולא הייתה דרך להוכיח זאת.

ההישג הכספי

חברת הביטוח שילמה מיידית את מלוא סכום התביעה בתוספת ריבית, הצמדה והוצאות משפט.