רקע

ד' חלתה בנעוריה בדלקת פרקים ראומטית, ולימים, נזקקה לטיפול שיניים. רופאת השיניים לא הנחתה את ד' ליטול תרופה אנטיביוטית לפני טיפול שיניים, כמתחייב במצבה, הגם שד' ציינה בטופס שמילאה בעת קבלתה למרפאה את דבר מחלתה. כתוצאה מטיפול השיניים, שנעשה, כאמור, ללא טיפול אנטיביוטי מקדים, לקתה ד' במחלת לב זיהומית (אנדוקרדיטיס).

הישג כספי

הודות לייצוגנו קיבלה ד' מחברת הביטוח סכום של מאות אלפי ₪.