רקע

א' עברה ניתוח לתיקון חסימת מעיים. במהלך הניתוח נכרתו החצוצרה והשחלה הימניות, משום שנדמה היה לרופאים המנתחים כי השחלה לוקה בפתלוגיה כלשהי. בדיעבד התברר כי לא הייתה כל הצדקה לכריתה, וכי השחלה השנייה של א' אינה פעילה. כתוצאה מכריתת השחלה איבדה א' את פריונה.

ההישג הכספי

א' פנתה למשרדנו לאחר שכבר ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי לצורך הגשת ערעור לבית המשפט העליון. הודות לטיפולנו הוגדל סכום הפיצוי ב 320,000 ₪.