תאונת עבודה היא כל פגיעה הנגרמת לאדם כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודתו, החל בפגיעה פיזית עקב פעילות הקשורה ישירות לעבודה וכלה במחלת מקצוע שחלה בה אדם עקב עבודתו.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעי עבודה, בכל ההיבטים הנובעים מן הפגיעה: ייצוג בפני המוסד לביטוח לאומי, ייצוג בתביעות נזיקין נגד מעבידים וייצוג בתביעות נגד חברות ביטוח.

לנפגע בתאונת עבודה קיימות שתי אפשרויות של תביעה

תביעת המוסד לביטוח הלאומי – אדם אשר נפגע בעבודה זכאי, בראש ובראשונה, לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולקבל תשלומים והטבות שונות.  הבדיקה שעורך המוסד לביטוח לאומי על מנת להכיר בפגיעה כתאונת עבודה, מתמקדת בבחינת נסיבות הפגיעה, ולא ביחס לאשמתם של העובד או המעביד בתאונה.

תביעה נזיקית – העובד רשאי לתבוע את המעביד בתביעה נזיקית, לצורך קבלת פיצויים על מלוא הנזקים שנגרמו לו בתאונה, בתנאי שהוכח שהמעביד התרשל במילוי חובותיו כלפי העובד (למשל, לא שמר על שלומו וביטחונו, לא סיפק לו תנאי עבודה נאותים ובטוחים וכו').

המחסום: רתיעה מפני הגשת תביעה נגד המעביד

הנטייה הטבעית של נפגעי עבודה היא להירתע מפני הגשת תביעה נגד המעביד, במיוחד באותם המקרים בהם הנפגע עדיין מועסק באותו מקום עבודה, בגלל תחושת אי-נעימות בסיסית ולעיתים גם מחשש אמיתי מפני פיטורין, מניעת קידום, יחס עוין וכו'. בהקשר זה חשוב להדגיש כי מרבית המעסיקים מבטחים את עצמם בביטוח "חבות מעבידים", שמשמעו שלא הם ישלמו את הפיצויים, אלא חברת הביטוח. ולכן, בדרך כלל אין מקום לחשש, מהגשת תביעה נזיקית. אנו מצידנו, מקפידים לנהל את ההליך ישירות מול חברת הביטוח על מנת למזער את אי הנעימות.

לנפגע בתאונת עבודה יש זכויות נוספות

עובד המבוטח בפוליסות ביטוח וקרנות פנסיה, יהיה זכאי לתשלומים נוספים במקרה של אובדן כושר עבודה או במקרה של נכות כתוצאה מתאונה.

אם נפצעתם בתאונת עבודה, אנחנו מזמינים אתכם לפנות לעורכי הדין המתמחים שלנו, שיערכו בחינה כוללת של מלוא הזכויות העשויות להגיע לכם, יתכננו נכון את האסטרטגיה הטובה ביותר לצורך מימושן ויחליטו על סדר הפעולות הנדרש לשם כך.