רקע

י' נפגעה בתאונת דרכים במהלך חזרתה הביתה מהעבודה.תאונת הדרכים הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה.

ההליך המשפטי

בעקבות ייצוגנו בועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי נקבעה נכות  בשיעור 49%. על החלטה זו הגשנו ערר בטענה כי בנסיבות העניין היה על הועדה הרפואית להגדיל את הנכות תוך הפעלת תקנה 15 (לינק למאמר זכויות נפגע בעבודה). הערר התקבל ואחוזי הנכות הועלו במידה המקסימלית שהחוק מתיר.

ההישג הכספי

י' מקבלת קצבת נכות חודשית בסך 6,500 ₪ לשארית חייה. בנוסף לכך, קבלה י' גם פיצויים מחברת הביטוח של הרכב בו נפגעה. הסך המצטבר של הפיצויים להם זכתה י' עומד על  כ-1.5 מליון ₪.