רקע

נ' נפגעה בתאונת דרכים וכתוצאה מכך נגרמו לה שברים ברגליים שהותירו מגבלות והשלכות שונות.

ההישג הכספי

בעקבות ניהול תביעה שילמה חברת הביטוח לנ' פיצויים בסך 1,200,000 ₪.