רקע

כ' נפגעה בתאונת עבודה. לימים, התפתחה בעקבות הפציעה בתאונה תסמונת פיברומיאלגיה. ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה כי אין קשר סיבתי בין התאונה להופעת התסמונת.

ההליך המשפטי

הגשנו בשמה של כ' ערעור לבית הדין לעבודה. בפסק הדין נקבע כי הועדה התנהלה באופן לא תקין מכיוון שאחד מחבריה הינו רופא המשמש, באופן קבוע, כיועץ לחברות ביטוח. משמע, מתקיים מצב של "ניגוד עניינים". בית הדין לעבודה קבל את הערעור. עניינה של כ' הוחזר לוועדה רפואית, בהרכב שונה, אשר הכירה בתסמונת הפיברומיאלגיה ככזו הנובעת מן התאונה.בעקבות פסק דין זה נקבעו הנחיות חדשות לועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

ההישג הכספי

נקבעה לכ' נכות בגינה ומשולמת לכ' קצבת נכות לכל חייה.