קטגורית ארכיון: ביטוח לאומי

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית הנה קצבה המשולמת ללא קשר למקור הנכות (תאונה, מחלה, נכות מולדת וכיו"ב) והזכות לקבלתה עומדת, עקרונית, לכל תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה – עובד שכיר, עצמאי ושאינו עובד. שלושה תנאים עקרוניים לזכאות לקצבת נכות 1. נכות רפואית לעובד – נכות בשיעור 60% ומעלה, או – נכות בשיעור 40% ומעלה, ובלבד שאחד ממרכיבי הנכות הינו בשיעור 25% לפחות. לעקרת בית – נכות רפואית בשיעור 50% לפחות. דרגת הנכות נקבעת בהתאם לרשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי. כאשר הנפגע […]

זכויות עובד שנפגע בעבודתו

לנפגעי תאונות שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי זכויות רבות המפורטות במאמר זה: טיפול רפואי חינם מבוטח שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע בעבודה זכאי לטיפול רפואי חינם – כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מאותה פגיעה. הטיפול הרפואי יינתן לנפגע בקופת החולים בה הוא חבר והוא כולל אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים, אספקת מכשירים אורטופדיים, וכן אביזרים רפואיים אישיים וכל טיפול […]

מהי פגיעה בעבודה?

המשוכה הראשונה שעל נפגע בעבודה לעבור, הינה הכרה של המוסד לביטוח לאומי בפגיעה, שנגרמה לו, כ"פגיעה בעבודה" – דהיינו, פגיעה שנגרמה לעובד עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע. רק לאחר שהפגיעה מוכרת כפגיעה בעבודה, יזכה העובד לזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי לנפגעי עבודה. תאונת עבודה תאונת עבודה פירושה אירוע פתאומי, חבלתי, שגרם לנזק גוף ואשר […]

דילוג לתוכן