קטגורית ארכיון: ביטוח פנסיוני

חשיבות שמירת הרצף הביטוחי בקרן הפנסיה לצורך זכאות לפנסיית נכות

במאמר זה בחרנו לדון בנושא בעל חשיבות מכרעת לשאלת זכאות לפנסיית נכות – נושא הרצף הביטוחי. רצף ביטוחי משמעו שהחברות בקרן פנסיה נמשכת כל עוד העמית מפקיד לקרן דמי גמולים ("פרמיות") באופן סדיר. אולם, הפסקה של הפקדות לאורך תקופה ממושכת עלולה לפגוע במעמדו של העמית ובזכויות המגיעות לו מקרן הפנסיה – במקרה של נכות, עלולות […]

דילוג לתוכן